یکشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1386

سلام عزیزم

 

ازدواج هدف یا وسیله؟!

 

ما طرفدار نوشدارو (ازدواج موقت)قبل مرگ سهراب هستیم.

 

قبل از هرگونه بحث راجع به ازدواج( دائم یا موقت) بایستی این سوال

 

را از خود بپرسیم که اصلا چرا ازدواج می کنیم و هدف ما از ازدواج

 

چیست؟اگر صرفا ارضای غریزه و بقای نسل باشد که در اینصورت

 

دیگر چه فرقی با جفت گیری حیوانات خواهد داشت و با وجود نظام

 

روابط آزاد چه نیازی به تحمل این همه سختی برای ازدواج می باشد؟!

و چرا وچراهای دیگر...

 

می خواهم به جنبه ی دیگری از ازدواج بپردازم و آن بحث تکامل

 

معنوی زوجین است که از این منظر ازدواج حکم یک وسیله

برای

ارتقائ معنوی و تکامل شخصیتی زوجین را دارد البته نه هر

 

ازدواجی و نه در هر زمانی ! ازدواجی که صورت پذیرفته باشد قبل از

 

اینکه جوان جوانی خود را از دست داده باشد و قبل از اینکه از  فطرت

 

خدا جو و حقیقت طلب خود فاصله گرفته باشد و دیگر چیزی برای به

 

ثمر نشاندن نداشته باشد و قبل از اینکه با گرفتار آمدن در وادی گناه و

 

حرام الهی در جهنم دوری از خدا گیر افتاده و به خود

 

فراموشی مبتلا شود و قبل از اینکه جوان به واسطه انجام حرام الهی

 

ایمان دینی و غیرت دینی خود را از دست بدهدو

 

قبل از مرگ سهراب! ...

 

لذا از این منظر ازدواج موقت در حکم یک راهکار و یا بهتر بگویم یک

 

 

شاهکار است که خداوند جلّ وعلا از

 

روی رحمت خاصّه خود برای بندگانش قرار داده و آنچه مهم است

 

حلال بودن آن است نه مدت آن چراکه اساسا دنیا و مافیها گذرا

 

و موقتی است و در واقع

 

ازدواج به اصطلاح دائم خود یک ازدواج موقت

طولانی است.